วัฒนธรรม

ท่องเที่ยวตามคำขวัญ ย้อนรอยประวัติศาสตร์…จังหวัด‘กาฬสินธุ์’

จังหวัดกาฬสินธุ์ หนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเจริญทางด้านอารยธรรมอันเก่าแก่ เดิมทีเป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาติละว้า ต่อมาได้มีการอพยพผู้คนจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนบริเวณแก่งสำโรงและลำน้ำปาว [...]

“บุรีรัมย์” ครบเครื่อง ณ แดนอีสาน!

สารภาพเลยว่าเวลาใครชวนเที่ยวภาคอีสานจะรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะเคยตั้งความหวังไว้ เมื่อเริ่มเดินทางแรกๆ คำบรรยายต่างๆจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอันสวยหรูทำให้เราตั้งความหวังไว้มาก [...]

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแร่

“ไข่มุกแห่งอันดามัน”ที่นักท่องเที่ยวถวิลหา แต่ก่อนที่จะมีวันนี้ ภูเก็ตได้ผ่านยุคสมัยแห่งความรุ่งโรจน์ของการเหมืองแร่มายาวนาน ดังที่ปรากฏในเอกสาร พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ว่า [...]