เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม

วัดทิพย์สุคนธาราม มีโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ พระนามว่าพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ โดยพระพุทธรูปปางคันธารราฐหรือปางขอฝน มีพุทธลักษณะพระอิริยาบถยืนตรง ทรงผ้าวัสสิกสาฎก พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หรืออก พระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับน้ำฝน ซึ่งจะจัดสร้างและประดิษฐานที่วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัด ชนะสงคราม ที่มรณภาพไปแล้ว มีการแถลงสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางขอฝน สูง 32 เมตร หรือมีขนาดเท่าๆ เทพีเสรีภาพ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ทรงรับเป็นประธานอุปถัมภ์ตามเจตนารมณ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยันที่ถูกระเบิดทำลาย ประดิษฐานในพื้นที่ 300 ไร่ วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่หอประชุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แถลงเปิดโครงการ นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีความประสงค์ที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูง 32 เมตร เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะอีกแห่งหนึ่ง มีพระนามว่า พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ ซึ่งมีความหมาย 3 ประการ คือเป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวไทยและชาวโลก รวมทั้งเป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของ 3 โลก คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก และเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ในประเทศอัฟกานิสถาน ที่ถูกระเบิดทำลายไป

72988_426497747430859_2108854542_n

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ความสูงใหญ่ของพระพุทธรูปสูง 32 เมตร พระนามว่า พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ ที่มองไกลๆ แล้วสูงเท่าภูเขาด้านหลัง 2 ข้างทางเดินเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ ในภาพเดียวไม่สามารถแสดงความกว้างขวางของพื้นที่ 300 ไร่ ที่อยู่รอบๆ ได้หมด คนที่เคยมาสถานที่นี้ครั้งแรกต่างก็ต้องประทับใจและประหลาดใจกับสิ่งที่เห็น นอกเหนือจากความยิ่งใหญ่ขององค์พระพุทธรูปแล้ว อาคารต่างๆ ภายในบริเวณที่ปรับให้เป็นพุทธอุทยาน ก็สร้างด้วยรูปทรงที่ไม่เหมือนกับที่เคยเห็นที่ไหน จากน้ำพุที่ถนน เดินเข้ามาถึงบริเวณลานสักการะก็ว่าไกลแล้ว จากลานสักการะเดินเข้าไปถึงฐานพระก็ยังอีกไกล

lovethailand_content-1425026528

การเดินทางไปวัดทิพย์สุคนธาราม
เริ่มที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี)
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357 (ทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี) สังเกตปั้มน้ำมันปตท. ด้านซ้าย
ขับตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357 จนมาเจอทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ให้เลี้ยวซ้ายขับไปจนพบวงเวียนหอนาฬิกาบรรหาร – แจ่มใส ให้เลี้ยวซ้ายมุ่งสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (ถนนอู่ทอง)
ถึงสามแยกบ่อพลอย ให้เลี้ยวขวามุ่งสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 (ถนนอู่ทอง – บ่อพลอย) ประมาณ 18 กม. ทางเข้าวัดทิพย์สุคนธารามอยู่ทางซ้ายมือ ระหว่างเดินทางจะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ได้แต่ไกล

PNOHT580825001012201

วัดทิพย์สุคนธาราม เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเยี่ยมชมทุกวันระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3451 2410, 0 3451 4756
http://www.tourismthailand.org/kanchanaburi

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : http://www.kanchanaburi.go.th/ , www.tiewpakklang.com , www.mapsthailand.com , thainews.prd.go.th