Tagผาม้าพยศ

พิสูจน์ความกล้ากับ “ผาม้าพยศ” หวาดเสียว ท้าทายสุดๆ!!

ภูเขาที่ถ้ำเมืองออน มีความสวยงามและมีความสูงประมาณ 150 เมตร ภูเขาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน ด้านแรก เป็นถ้ำที่ใหญ่ (อ่านต่อ)