Tagปราสาทหินพนมรุ้ง

เยือนถิ่นบุรีรัมย์ ชม “ปราสาทหินพนมรุ้ง”

ชื่อ “พนมรุ้ง” มาจากภาษาเขมรว่า “วนํรุง” แปลว่า ภูเขาอันกว้างใหญ่ โดยคำนี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกอักษรขอมพบที่ปราสาทพนมรุ้ง (อ่านต่อ)