Tagจังหวัดชุมพร

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ นับแสนตัว ณ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร

ในเดือนกันยายนภูมิอากาศทางตอนเหนือของโลกแถบประเทศรัสเซีย มองโกเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม เริ่มมีอากาศหนาวเย็นและมีหิมะ (อ่านต่อ)