Tagคุณทอง

โคขุน คุณทองโพนยางคำ บุฟเฟต์ระดับตำนาน

โคขุนคุณทองโพนยางคำ นวลจันทร์ 21  โคขุนโพนยางคำ เป็นเนื้อโคคุณภาพสูงจากหมู่บ้านโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (อ่านต่อ)