Tagกินเจ

ก๋วยจั๊บนายเอ็ก อร่อยอิ่มบุญในช่วงเทศกาลกินเจ

ในช่วงเทศกาลกินเจถนนเยาวราชถือเป็นอีกเส้นถนนหนึ่งที่จะถูกเติมเต้มไปด้วยอาหารเจนานาชนิด และหลากหลายร้านค้าที่มาตั้งบูทขายของ แต่ในวันนี้อยากจะแนะนำร้านก๋วยจั๊บนายเอ็ก ที่ในช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลกินเจก็จะขายก๋วยจั๊บที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย (อ่านต่อ)

ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก 2 จังหวัด 2 สไตล์แต่จุดมุ่งหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน จังหวัดภูเก็ตและพังงา ระหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2558

ประเพณีถือศีลกินผักเป็นการแสดงถึงการรวมพลังศรัทธา อันยิ่งใหญ่ที่เกรียงไกรไปทั่วโลกของลูกหลานชาวภูเก็ตและพังงา เชื้อสายจีน ที่สืบสานงานประเพณีกันมายาวนานเกินกว่า 100 ปี (อ่านต่อ)