งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เชิญเที่ยวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28 พฤศจิกายน- 7 ธันวาคม ประจำปี 2558

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว  จัดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟสายมรณะ [...]