on lok yun

ออน ล๊อก หยุ่น (On Lok Yun) เก่าแต่เก๋า!!

เมื่อก้าวเข้ามาภายในร้านจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศในยุคก่อน สมัยที่เฉลิมกรุงยังเป็นแหล่งรวมขาโจ๋โก๋หลังวัง เหมือนกับสมัยนี้ที่วัยรุ่นต้องไปสยามหรือแหล่งฮิพ ๆ [...]