strek

Tanyamama Maison & Cafe อร่อยอย่างมีดีไซน์

Tanyamama Maison & Café โดดเด่นสะดุดตาด้วยบรรยากาศของความอบอุ่น ผนวกเข้ากับการออกแบบตกแต่งภายในร้านที่ผสมผสานความ Classic และ Modern เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว หากเดินขึ้นมาที่บริเวณชั้น 2 จะพบกับมุมสงบแสนเก๋ในบรรยากาศของห้องสมุดนิดๆ [...]