Space Inspirium

ชวนคนไทยตะลุย พิพิธภัณฑ์อวกาศ …ฟรี 3 เดือน!!!

GISTDA สนองนโยบายรัฐบาลจัดของขวัญชุดใหญ่ต้อนรับปีใหม่ เปิดประตูอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้คนไทยเข้าชม พิพิธภัณฑ์อวกาศ หรือ Space Inspirium แห่งแรกและแห่งเดียวของไทยฟรี 3 เดือน [...]