Fu.5Coffee

FU.5 Coffee ร้านกาแฟ24ชม.ที่เอาใจคนนอนดึก

ดึกๆนอนไม่หลับ อยากไปข้างนอก ไม่อยากเมา แต่อยากแฮงค์เอาท์ นั่งชิล ขอแนะนำร้านกาแฟที่เป็นยิ่งกว่านั้น ด้วยเวลาที่เปิด 24 ชม. ถูกใจทั้งวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่นั่งทำงานหรือชิลได้ทั้งวัน ทั้งคืน  เจ้าของร้านคือ คุณวีรานันท์  วิริยะอุดมผล หรือคุณแตง แรงบันดาลใจในการสร้างร้านกาแฟที่ทั้งเก๋และชิล ร้านกาแฟที่เป็นมากกว่าการขายกาแฟ และสามารถมาดื่ม นั่งอ่านหนังสือได้ 24 ชม. ไม่ต้องกังวลเวลปิด [...]