chills seafood

ชิลเล ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ 389 จุกไม่อั้น!!

ร้านอาหารทะเลปิ้งย่างร้านขนาดกะทัดรัด ตั้งอยู่ใกล้ ๆ สวนหลวง ร.9 เน้นการบริการสะอาด ตัวร้านออกแบบโต๊ะ-เก้าอี้นั่งสบาย ๆ เพียบพร้อมด้วยเมนูอาหารทะเลที่สดและใหม่ [...]