Sunday Brunch

มาแน่น!! ไปกับ บุฟเฟ่ต์อาหารฝรั่งเศส บุฟเฟ่ต์อาหารฝรั่งเศส Sunday Brunch ที่ห้องอาหาร La Vue (Siam@Siam)

อาหารฝรั่งเศส นั้นขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นศิลปะ ทั้งขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ และขั้นตอนการปรุง เหมือนกับเชฟกำลังวาดภาพ [...]