museumofthaicorruption

“พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ” ตอกย้ำคดีคอรัปชั่นแห่งชาติ

ครั้งแรกของประเทศไทยที่จะรวบรวมความเลวร้ายของกลโกง ที่เกิดขึ้นจากคนไทยผู้ไม่รักชาติ คนไทยผู้เห็นแก่ได้ คนไทย ผู้ไม่มีสำนึกผิดชอบชั่วดีให้สังคมได้เรียนรู้ จดจำ ไม่ลืมเลือน  [...]