Songkran Festival 2016

เตรียมลุย!! 6 สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ในกรุงเทพฯ 2559

และแล้วก็มาถึงวันที่ชาวไทยหลายๆ คนรอคอยกับ “วันสงกรานต์” ประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ แต่ก่อนที่เราจะออกไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนั้น [...]