Vieng Joom On Tea House

Vieng Joom On นครสีชมพู ณ เชียงใหม่จ้าว!!

เวียงจูมออน คือ ภาษาเหนือที่แปลว่านครสีชมพู ด้วยความที่เจ้าของร้านชอบดื่มชาบวกกับแรงบันดาลใจของการแต่งร้านที่ได้จากการไปเที่ยวเมืองชัยปุระ (นครสีชมพู) ประเทศอินเดีย ร้านชาสุดชิคแห่งนี้จึงถือกำเนิดขึ้นที่เชียงใหม่ ที่ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ [...]