strawberry

หนาวนี้มาฟินกันที่ “ไร่สตรอว์เบอร์รี่วงศ์วาน”

ไร่สตรอว์เบอร์รีวงศ์วาน ตั้งอยู่กลางหุบเขาอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่นี่จะปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบชีวภาพปลอดสาร จึงทำให้ทางไร่สตรอว์เบอร์รีวงศ์วาน [...]