Flight of the Gibbon

เดินป่าสัมผัสธรรมชาติมุมสูง ผจญภัยในม่านสีเขียว “ไฟลท์ ออฟ เดอะ กิบบอน เชียงใหม่”

สัมผัสการผจญภัยชื่นชมความสวยงามของป่าไม้จากวิวมุมสูง ทัวร์โหนสลิงระดับยอดไม้ที่ไม่เหมือนใครพร้อมจะพาคุณทะยานผ่านป่าฝนเขตร้อนอุดมสมบูรณ์ [...]