MACARON

DHARA DHEVI’S MACARON หวานนี้มีที่มา

มาการองอันเลื่องชื่อ จากโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ อีกหนึ่งของหวานที่เป็นขวัญใจของสาวๆ ทั้งหลายได้เดินทางไกลส่งตรงจากเชียงใหม่มาเปิดสาขาในสนามบินสุวรรณภูมิแล้วบริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ใกล้ๆกับประตู 1 [...]