onsen

7 รีสอร์ทออนเซ็นเมืองไทย แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นคลายหนาว!!

ออนเซ็น ( Onsen ) เป็นการแช่น้ำร้อนที่อุณภูมิประมาน 40 องศา เพื่อดูแลความสะอาด สุขภาพผิวพรรณ ผ่อนคลายร่างกายจากความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งการแช่ออนเซ็นนั้นก็เป็นที่นิยมมากของคนญี่ปุ่น [...]