Bridge

4 สะพาน มิตรภาพไทย – ลาว ส่งเสริมสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองประเทศ

จนถึงขณะนี้ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวทั้งหมดมี 5 แห่ง ซึ่งแห่งที่ 1-3 เปิดเดินรถมาหลายปีแล้ว แห่งที่ 4 ที่บริเวณ อ.เชียงของ-ห้วยทราย พื้นที่ สปป.ลาว เลื่อนเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4 กันยายน 2556 ส่วนแห่งที่ 5 สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาว แห่งที่ 5 ธันวาคม 2556 [...]