Performance

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จะกลายเป็นศูนย์รวมความยิ่งใหญ่อีกครั้งใน  มหกรรม [...]