วัดตระคลอง

สุดทึ่ง!! หอระฆั่งที่สร้างจากโอ่งกว่า 8,500 ใบ ทำได้ไง??

โดดเด่นงามแปลกตาหอระฆังและหอพระที่สร้างจากโอ่งกว่า 8500 ใบ วัดเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน เมื่อเข้าไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ [...]