ล่องแพ

เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จ.กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ประกอบไปด้วยเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน และเกาะแก่งต่างๆในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเอราวัณและอุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์มีเนื้อที่ประมาณ 1,532 ตารางกิโลเมตร หรือ 953,500 ไร่ [...]