ภูกระดึง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร แสดงจุดยืนค้านโครงการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร แสดงจุดยืนค้านโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นภูกระดึง ชี้กระเช้าจะบั่นทอนคุณค่าของป่า สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ และอาชีพของเหล่าลูกหาบ-คนค้าขาย [...]

“ภูกระดึง” ครั้งนึงต้องไปเป็นผู้พิชิตให้ได้

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2505 ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐาน [...]