ภาคเหนือป

ตามรอย “พระราชปณิธานของสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของชาวไทย” ณ พระตำหนักดอยตุง

ดอยตุง หรือพระตำหนักดอยตุง ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของเรา โดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา [...]