พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอม

ศึกษา “พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ” เพื่อสร้างจิตสำนึก!

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการจับกุมทั้งผู้ผลิตและผู้ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มากมาย แต่กวาดล้างเท่าไรก็ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทย บริษัทติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [...]