พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

งดงามตระการตา “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” จ.ร้อยเอ็ด

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อันเป็นพระมหาเจดีย์ใหญ่ [...]