พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม

วัดทิพย์สุคนธาราม มีโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ พระนามว่าพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ โดยพระพุทธรูปปางคันธารราฐหรือปางขอฝน [...]