ผู้พิชิตภูกระดึง

“ภูกระดึง” ครั้งนึงต้องไปเป็นผู้พิชิตให้ได้

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2505 ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐาน [...]