ปราสาทหินภูมิโปน

ปราสาทภูมิโปน ปราสาทหินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ปราสาทภูมิโปนตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2077 (สายสุรินทร์-สังขะ) ระยะทาง 49 กิโลเมตร [...]