ปราสาทหินพิมาย

ททท.เชิญเที่ยวงานเทศกาลปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558

กรมศิลปากร จัดโดยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ [...]