ประกาลัง

1 ใน 10 ของโลก แหล่งดำน้ำดูปะกาลังที่สวยติดอันดับ

เพชรเม็ดงามแห่งท้องทะเลอันดามัน ที่ได้รับการกล่าวขานถึงขึ้นชื่อเลื่องลือว่า มีความงดงามทั้งพื้นที่บนเกาะและโลกใต้ทะเล คำว่า “สิมิลัน” [...]