บึงฉวาก

เปิดโลกใต้ทะเล “พิพิธภัณฑ์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ”

ริมบึงฉวากมีบรรยากาศร่มรื่น ลมพัดเย็นสบายตลอด ในบริเวณบึงเต็มไปด้วยดอกบัวสีแดงและชมพู ในช่วงตอนเช้า [...]