บางกระเจ้า

ปั่นจักรยานฟอกปอดกัน ที่นี่เลย “บางกระเจ้า”

บางกะเจ้า ตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด และยังอยู่ใกล้บริเวณแหล่งอุตสาหกรรม [...]