ท่าโสม

นั่งกอนโดล่า ชมหิงห้อย ชิวไปกับวิถีชีวิตชาวเล!

หมู่บ้านชาวประมงที่หลบซ่อนอยู่ในช่องแคบๆ ภายในเวิ้งวงกลมขนาดใหญ่คล้ายคอกสัตว์ ล้อมรอบด้วยป่าชายเลนซึ่งเป็นทั้งแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำและแหล่งประมงพื้นบ้าน [...]