ทุ่งดอกกระเจียว

ทริปสีชมพู “ทุ่งดอกกระเจียวบาน”

ทุ่งดอกกระเจียวแห่งป่าเทพสถิตหรืออุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 7 หมื่นไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว [...]