ถ้ำพระยานคร

“ถ้ำพระยานคร” พลับพลาทองกลางหุบเขา

ถ้ำพระยานคร เป็นถ้ำมีพลับพลาที่ประทับสวยเมื่อต้องแสงตะวัน ประวัติแต่โบราณได้ชื่อนี้ เพราะเจ้าพระยานครเป็นผู้ค้นพบครา ร่วมเสด็จประพาส [...]