ตรุษไทสกล

ขอเชิญเที่ยวงานงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๙

จังหวัดสกลนคร มีชนเผ่าพื้นเมือง จำนวน ๖ กลุ่ม ๒ เชื้อชาติ ได้แก่ ภูไท ไทโซ่ ไทญ้อ ไทกะเลิง ไทยโย้ย ไทลาว คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม [...]