ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

ห้องสมุดเพื่อแรงบันดาลใจ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center)

TCDC เปรียบเสมือน “มหรสพทางปัญญา” ที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของงานออกแบบ โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจแบบสากล [...]