ซากุระบาน

เชิญเที่ยวงานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง!

“สัมผัสเมฆหมอก ชมดอกซากุระบาน ตำนานชนเผ่า ไม้เมืองหนาวนานา ชิมชา อาหารอร่อย บนดอยแม่สลอง”คำขวัญท่องเที่ยว “ดอยแม่สลอง” [...]