ชายแดน

เชิญชมปรากฎการณ์ ” บั้งไฟพญานาค ” วันออกพรรษา ณ หนองคาย

“บั้งไฟพญานาค” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาตลอดแนวความยาวกว่า 300 กม. ของลำน้ำโขงซึ่งกั้นขวางระหว่าง จังหวัดหนองคาย [...]