จังหวัดสระแก้ว

อัศจรรย์จากธรรมชาติ “ถ้ำน้ำเขาศิวะ”

“ถ้ำน้ำเขาศิวะ” ก็เป็นอีกหนึ่งถ้ำที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก โดยตั้งอยู่ที่บ้านเขาจันทร์แดง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [...]