จังหวัดสกลนคร

ไหว้พระธาตุอีสาน 6 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ณ แผ่นดินอีสานกลาง

ถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล การเดินทางมากราบไว้สักการะองค์พระธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ [...]

ขอเชิญเที่ยวงานงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๙

จังหวัดสกลนคร มีชนเผ่าพื้นเมือง จำนวน ๖ กลุ่ม ๒ เชื้อชาติ ได้แก่ ภูไท ไทโซ่ ไทญ้อ ไทกะเลิง ไทยโย้ย ไทลาว คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม [...]

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม กราบบูชาหลวงพ่อแสน ประจำปี 2558

วัดพระธาตเชิงชุมวรวิหาร ตั้งอยู่ ปลายถนนเจริญเมือง ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนคร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 24 เมตร ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 247 บาท [...]