จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตื่นตา!! โลมาสีชมพู ท่องเที่ยวเมือง “นครศรีฯ”

ใช่ว่า “ตะลอนเที่ยว” จะไม่เคยมาเยือนเมืองนครมาก่อน เพราะว่าเราเคยล่องใต้มาเที่ยวที่ จ.นครศรีธรรมราช ก็หลายครั้งหลายคราแล้ว แต่เหตุผลที่เรามาเที่ยวที่นครในทริปนี้อีกก็เพราะว่า จ.นครศรีฯ ได้เปิดตัวโครงการ “นครศรีดี๊ดี ที่เดียวเที่ยวครบเครื่อง เมืองเดียวเที่ยวทั้งปี” ขึ้น โดยทางเมืองนครได้จับมือการ“สายการบินนกแอร์”จัดแคมเปญนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองคอน [...]

ประเพณีสาร์ทเดือนสิบ วันสารทไทย เมืองนคร

ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์ [...]