จังหวัดนครปฐม

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ทำบุญสเดาะห์เคราะห์รับปีลิงที่ “วัดหนองหอย” จ.นครปฐม

วันนี้ผมจะพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดราชบุรีกัน วัดหนองหอย เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2416 ตั้งอยู่ในเขต ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กม. เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ประชาชนทัวไปเรียกกันว่า “เขาเจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย” ซึ่งตั้งบนยอดเขาแร้งและอีกด้านหนึ่งของยอดเขา [...]

“พิพิธภัณฑ์นกฮูก” ศึกษาศิลปะและประวัติที่ไม่เคยรู้มาก่อน!

นกฮูกในความเป็นจริงนั้น สำหรับบางคนอาจจะบอกว่าน่ารัก แต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่น่าใช่ เพราะตามความเชื่อของคนไทยเรานั้น หากว่ามีนกฮูก [...]