งานประจำปี

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559

เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ ตระการตาเหมือนทุกปี กับ “งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 30” ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม –   29 กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.2559 [...]