งานชิมชาวาวี

เชิญเที่ยวงานชิมชาวาวี ชิมกาแฟสดรสดี ดอยช้าง งามเสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 นี้

งานเสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า ต.วาวีนี้ ได้จัดให้มีการชิมชาวาวี และกาแฟดอยช้า ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมของชาวชนเผ่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว [...]