กุ้งเทมปุระ

“กุ้งเทมปุระ” ทอดยังไงให้ตัวตรง!! ทำเองง่ายๆ ใช้ครัวไทยเสกอาหารญี่ปุ่น!

ศิลปะที่กินได้ในประเทศไทยสมัยก่อน ก็ต้องยกให้พวกอาหารแกะสลัก แต่ถ้าเป็นอาหารของประเทศอื่นที่ขึ้นชื่อว่าศิลปะที่กินได้ ก็คงต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่น [...]